Gebruikersnaam:   Wachtwoord:  




Waarder dit artikel

Dit artikel heeft een waardering van 3
0 stemmen zijn uitgebracht.
 

Zoek artikel
 
Uitgebreid zoeken
 

Opties
 

Spelregelsamenvatting Kaiser
Geschreven door Bartjes! op di 14 sep 2010, 16:28
Dit artikel is 620 bekeken
Spelregelsamenvatting Kaiser
Afbeelding

Doel: Overwinningspuntenkaarten verkrijgen door bijvoorbeeld steden te bouwen, Keurvorst te worden of te stemmen op de speler die de nieuwe keizer wordt. Speler met meeste overwinningspunten wint!

Startopstelling: zie boekje.

Startopstelling vervangt de eerste drie fasen van een ronde! De eerste rond begint dus met fase IIII: Acties.

Spel bestaat uit vijf ronden. Elke ronde bestaat uit deze fasen:

Fase I: Inkomen
Spelers krijgen daalders en geven dat aan op het daalderspoor.
Naast overgebleven geld uit vorige ronde, krijgt men:
 • 6 daalders basisinkomen
 • 1 daalder voor elke eigen stad (stad in eigen kleur op speelbord)
 • 1 daalder voor elke stad onder beheer (elke stad in vreemde kleur die zich in een keurvorstendom bevindt waar deze speler keurvorst is)
 • Keurvorst van Saksen krijgt 2 daalders extra (is privilege).
 • Voor Rijkssteden: geen daalders.
 • Speler kan maximaal 12 daalders bezitten; rest vervalt.

Fase II: Verouderen
Alle edelen worden één leeftijdsklasse ouder:
 • Edelen die 45 jaar zijn, gaan nu met pensioen en verdwijnen van bord (gaan naar spelersvoorraad)
 • Alle andere edelen draaien één slag in richting van klok
 • Als keizertegel met pensioen gaat, moet keizer een eigen edelentegel (maar geen keurvorst!) van speelbord nemen en op keizertroon zetten. Leeftijd blijft daarbij gelijk. Als speler geen eigen edele op speelbord heeft, gebruik hij een baron met leeftijd 45 jaar uit eigen voorraad.

Fase III: Nakomelingen (Keizer begint, daarna overige spelers in richting klok)
Spelers krijgen nakomelingen op basis van actiekaarten uit vorige ronde.
Blauw = jongen, roze = meisje.
 • Speler met meer blauwe dan roze: zoon. Speler legt uit voorraad een baron met leeftijd 15 op vrij adelveld in een keurvorstendom naar keuze. Alle adelvelden van gekozen keurvorstendom bezet? Dan een eigen of vreemde ridder verdrijven. Deze gaat terug in voorraad van bezitter. Ridders kunnen alleen van adelvelden worden verjaagd, niet van burchtvelden.
 • Net zoveel of meer roze dan blauwe actiekaarten? Dan een dochter. Speler kiest een huwelijkskandidaat uit baronnen van zijn medespelers (met uitzondering van de aartsbisschoppen) en vraagt of medespeler instemt met huwelijk.
  • Stemt deze toe, dan krijgt speler met dochter 1 overwinningspunt (kaart met waarde 1). Medespeler draait baron naar zijde ‘echtpaar’. Leeftijd blijft gelijk.
  • Wijst deze af, dan gaat jonkvrouw als het ware naar het klooster. Speler mag niet een andere baron een huwelijksaanzoek doen. Krijgt wél 1 daalder (verschuiven op daalderspoor).
 • Speler zonder actiekaarten, krijgt geen nakomelingen.

Fase IIII: Acties (Keizer begint, daarna overige spelers in richting klok)
Keuze uit één van deze mogelijkheden of passen (past men, dan is fase IIII meteen voorbij voor deze speler. Door naar fase V indien iedereen heeft gepast):
 1. Actiekaarten kopen en uitspelen: neem kaart , leg deze open neer en betaal kosten via daalderspoor. Actie uitvoeren of wachten tot fase waarin actie uitgevoerd kan worden.
 2. Privilege van Keurvorst gebruiken: schuif keurvorst naar privilegeveld van het keurvorstendom en gebruik privilege.
 3. Ridder inzetten of verplaatsen: betaal 1 daalder en zet ridder uit voorraad of van het speelbord op een vrij adel- of burchtveld naar keuze.
Opmerkingen:
 • Zijn alle actiekaarten van een stapel verbruikt, kan deze actie niet meer uitgevoerd worden deze ronde (uitzondering: privilege van Keurvorst van Trier)
 • Actiekaart kiezen is actiekaart uitvoeren
 • Kiest een speler de kaart ‘Tegenkeizer’, dan eindigt fase IIII direct voor hem
 • Actiekaart ridder blijft liggen en dient enkel ter herinnering dat deze actie gekozen kan worden.
 • Actiekaart ‘grijze eminentie’ mag uitsluitend door Keurvorst van Brandenburg gekozen worden.
 • Alle kaarten blijven t/m fase III van volgende ronde liggen, ter bepaling van nakomelingen
 • Koopt een speler actiekaarten, dan blijft inkomstenfiche op oorspronkelijke veld van daalderspoor liggen, ter controle of spelers wel betaald hebben voor actiekaarten.

Fase V: Nieuwe keurvorsten
In deze fase wordt in ieder keurvorstendom bepaald of er machtswisseling plaats vindt en wie dan troonopvolger is. Als volgt:
 • In ieder keurvorstendom worden machtspunten van individuele spelers berekend. Machtspunten worden met torens aangegeven. Machtspunten krijg je voor ridders (1), steden (1) en edelen (baron = 1, echtpaar = 2). Iedere rijksstad geeft 1 machtspunt aan de op dat moment regerende keizer.
 • Speler met meeste machtspunten, levert keurvorst.
 • Bij gelijke stand, beslist de keizer wie keurvorst wordt of blijft.
Verschillende resultaatmogelijkheden:
 1. Machtswisseling: Een nieuwe speler wordt keurvorst en krijgt direct twee overwinningspunten. Speler neemt eigen edelentegel uit keurvorstendom en zet deze op het keurvorstveld. Verdreven keurvorst gaat naar vrij adelveld op keurvorstendom. Keurvorstvelden van de aartsbisdommen mogen uitsluitend door baronnen worden bezet, niet door echtparen.
 2. Vorige speler blijft keurvorst en krijgt geen overwinningspunten. Niemand krijgt overwinningspunten (muv aartsbisdom Mainz; zie privileges).
 3. Let op: indien situatie 1 van toepassing is, maar speler beschikt in dit keurvorstendom niet over een (geschikte) edele, dan blijft keurvorstveld leeg. Verdreven keurvorst gaat naar vrij adelveld. Geen vrij veld? Dan ridder verdrijven, indien aanwezig. Ook dat niet mogelijk? Dan terug in voorraad speler. De 2 overwinningspunten worden niet toegekend en dit keurvorstendom neemt niet deel aan volgende verkiezing van de keizer.

Fase VI: Verkiezing van een Keizer
Nieuwe keizer wordt gekozen, maar uitsluitend als een speler in fase IIII de actiekaart Tegenkeizer heeft genomen. Anders vervalt deze fase.
Alle spelers nemen deel aan verkiezing:
 • Voor iedere speler wordt bepaald hoeveel stemmen hij bij de verkiezing heeft. Iedere keurvorst levert één stem op, de keurvorst van Bohemen heeft er 2. Drie kaarten kunnen aantal stemmen van speler wijzigen: Paus, kerkinvloed en uitsluiting.
 • Iedere speler legt stembiljet met zijde keizer of tegenkeizer naar boven neer. Bedek stembiljet met de hand. Elke speler geeft al zijn stemmen aan één van beide kandidaten.
 • Regerende keizer en tegenkeizer moeten voor zichzelf stemmen.
 • Niet stemmen is niet mogelijk!
 • Hebben alle spelers keuze gemaakt? Dan stembiljetten tonen en winnaar bepalen!
 • Heeft regerende keizer evenveel of meer stemmen? Dan blijft hij keizer.
 • Heeft tegenkeizer meer stemmen? Dan wordt hij nieuwe keizer. Neem keizersteen en zet een eigen edele (baron of echtpaar) van het speelbord op keizertroon. Hij mag uitsluitend een keurvorst gebruiken als hij geen andere edele bezit. Geen geschikte edele op speelbord? Dan baron met leeftijd 45 uit voorraad op keizertroon.
 • Verdreven keizer gaat van keizertroon naar vrij adelveld van een keurvorstendom naar believen. Verdrijven van ridders is ook hier toegestaan, maar uitsluitend als er geen vrij adelveld in het gekozen keurvorstendom is.
 • Spelers die op de winnaar van verkiezing hebben gestemd, krijgen 1 overwinningspunt. Winnaar van de verkiezing krijgt er zelf geen.

Fase VII: Actie van de Keizer
Regerende keizer voert actie uit die in het onderste veld van de huidige rond is afgebeeld.
Dit kan zijn:
 1. 2 overwinningspunten + 1 rijksstad inzetten
 2. 2 overwinningspunten + 1 rijksstad inzetten
 3. 2 overwinningspunten + 1 daalder + 1 rijksstad verplaatsen
 4. 1 overwinningspunten + 2 daalders
 5. 1 overwinningspunt
Rijksstad inzetten of verplaatsen: zet rijksstad op vrij stadsveld of verplaats een op het speelbord aanwezige rijksstad naar ander vrij stadsveld naar keuze.

Fase VIII: Rondenteller verzetten
Rondenteller wordt één veld verder gezet.

Einde spel:
Na fase VII van vijfde ronde. Winnaar is degene met meeste punten.

Privileges:
Gelden enkel voor Keurvorst. Na het uitvoeren van het privilege wordt keurvorstfiche naar privilegeveld geschoven (als markering). Aan het begin van de nieuwe ronde weer op zijn veld terug schuiven. Op bord staat aangegeven welk privilege in welke fase geldt.

Vragen

Hoe scoor ik overwinningspunten?
Door:
 • Keurvorst te worden via een machtswisseling
 • Steden te bouwen
 • Te stemmen op degene die uiteindelijk keizer wordt
 • Keizer te worden
 • De kaart ‘Aflaat’ aan te schaffen

Wat is het nut van steden bouwen?
Leveren geld op (fase I). Daarnaast overwinningspunten (1 punt voor de eerste en tweede, 2 punten voor de derde eigen stad; ze actiekaart ‘Stadsrechten’). Tevens gelden ze als machtspunten (fase V).

Wat kan ik met dat geld van die steden?
Actiekaarten kopen.

Wat is het nut van ridders?
Ridders gelden als machtspunten voor een eventuele machtswisseling (fase V). Met de actiekaart ‘Kerkelijke invloed’ kan een ridder in een KERKELIJK vorstendom stemrecht krijgen voor de verkiezing van de keizer (fase VI). Middels de kaart ‘Bevordering’ kan van een ridder een baron met leeftijd 15 gemaakt worden.

Wat gebeurt er indien ‘personages’ ouder worden dan 45?
In fase II sterven deze als ze ouder worden dan 45.

Waarom zet je edelen in een keurvorstendom in?
Kans om keurvorst te worden (machtswisseling; zie fase V, wat overwinningspunten oplevert) wordt vergroot.

Waarom zou je keurvorst willen worden?
Keurvorst worden als gevolg van een machtswisseling (zie fase V), levert overwinningspunten op. Keurvorsten mogen bovendien stemmen (elke keurvorst = 1 stem, keurvorst van Bohemen = 2 stemmen) op keizer of tegenkeizer.

Wat is het nut van een echtpaar?
Levert 2 machtspunten op in fase V, wanneer de keurvorst wordt bepaald.

Wat is het nut van machtspunten (aangegeven met een toren)?
Machtspunten bepalen of er een machtswisseling plaats vindt (fase V)

Hoe word je keizer?
Neem actiekaart tegenkeizer (fase IIII). Vervolgens afhankelijk van aantal stemmen.

Wat is het voordeel van het keizerschap?
 • Keizer is als eerste aan beurt in fase III (nakomelingen) en IIII (acties).
 • Keizer beslist bij gelijke stand welke speler keurvorst wordt in fase V.
 • Keizer zijn levert overwinningspunten op (fase VII).

Steekwoorden: Kaiser, 999 gamesDit artikel is laatst gewijzigd door P.T. op ma 18 okt 2010, 00:28
 Profiel  
 
 

Reactie toevoegen
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Sorteer reacties op
Reactie toevoegen
[ Gebruikersvoorwaarden | Privacybeleid | Cookiebeleid ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Stijl afkomstig van StylerBB.net & kodeki. Logo door Henk Rolleman
board3 Portal - gebaseerd op phpBB3 Portal
© PhpBB kennisbank version 1.0.2
Vertalingen door phpBB.nl & phpBBservice.nl
phpBB SEO