Spelregelsamenvatting Andromeda

Afbeelding

Oudste speler wordt benoemd tot actieve speler en begint. Na iedere ronde wordt speler links er van de volgende actieve speler.

Speelbord
Speelbord toont de zeven belangrijkste planeten; ieder heeft 3 vestigingslocaties voor handelscentra. De achtste planeet is de aarde.

Linksboven staan verschillende fases van ruimteschipontwikkeling; groter ruimteschip = meer planeetkaarten vasthouden.
Rechtsonder staat technologische ontwikkeling: hiermee kan men de actiemogelijkheden vergroten. Tevens levert dat op het einde van het spel het aangegeven aantal punten op.

Planeetkaarten
12 per planeet. Als een speler meer kaarten van dezelfde planeet kan uitspelen, vergroot hij kansen om succesvol te zijn in de strijd om handelssatelliet in de dampkring.

Bonuskaarten
Vier soorten: zilver (2 punten), goud (3 punten), platina (4 punten) en diamant (5 punten).
 1. Wit getal is de puntenwaarde.
 2. Getal op kaartsymbool geeft aan hoeveel gelijke planeetkaarten een speler in de actiefase als set moet uitspelen om deze bonuskaart te krijgen. Speelt een speler als een van zijn acties een set van precies 4 kaarten, dan voert hij zijn actie uit en ontvangt direct een bonuskaart zilver. Et cetera.
 3. Bonuskaarten tellen mee voor het aantal kaarten dat een speler op handen mag hebben.
 4. Bonuskaarten mogen direct worden ingezet, dus ook voor een volgende actie in dezelfde ronde. Een bonuskaart (soort is niet van belang) kan bij iedere willekeurige set planeetkaarten als extra planeetkaart van die soort gespeeld worden.
 5. Men ontvangt uitsluitend een bonuskaart, als de kaart nog in voorraad is. Als kaart niet voorradig is, krijgt men er geen. Ook geen vervangende en men houdt deze ook niet tegoed.
 6. Gespeelde bonuskaart wordt teruggelegd in voorraad naast het bord.

Doel
Spelers zijn handelaren van de aarde die strijden om de lucratieve, nog te vestigen handelscentra op de satellieten van de zeven belangrijkste planeten van Andromeda. Speler met meeste punten, wint het spel.

Verloop
Er worden meerdere ronden gespeeld. Elke ronde bestaat uit vier fasen:
 1. Kaartenfase: De speler links van de actieve speler wordt de nieuwe actieve speler en moet kaarten uitdelen. Stationsblokje in de fasen van ruimteschipontwikkeling geeft aan hoeveel planeetkaarten een speler iedere ronde op handen mag houden (9, 10, 11 of 13). Aan het begin van iedere ronde krijgt iedere speler zoveel kaarten van de trekstapel tot hij het aantal kaarten heeft dat door het blokje aangegeven wordt. Stapel uitgeput? Aflegstapel schudden en nieuwe gedekte trekstapel van maken.
 2. Transportfase: iedere speler heeft nu de mogelijkheid om een transportkaart te spelen. Deze wordt dan uit het spel genomen. Als hij een transportkaart speelt, voert hij één van de volgende acties uit:
  1. Speler neemt twee stations van de aarde en plaatst ze op één andere planeet naar keuze (als men veel kaarten van een planeet op handen heeft, kan men door
   inzetten transportkaart de kans op het daar vestigen van eigen handelscentrum danig vergroten).
  2. Speler neemt al zijn stations van een planeet naar keuze en plaatst ze terug op aarde (aan het einde van het spel is ieder ruimtestation op aarde 1 punt waard. Nutteloze stations van een planeet kunnen hiermee dus terug naar aarde).
 3. Handelsfase: Iedere speler moet hier aan meedoen. Onderlinge afspraken, gebaren of specifieke opmerkingen zijn verboden. Er wordt gehandeld met planeetkaarten en eventueel bonuskaarten. Actieve speler begint met handelsfase die altijd als volgt verloopt:
  1. Actieve speler kiest één van zijn handelskaarten (planeet- of bonuskaarten) uit en legt deze open voor zich neer. Dit is zijn eerste aanbod aan medespelers.
  2. Iedere medespeler kiest nu eveneens een kaart uit en legt deze gedekt voor zich neer. Let op: Mag nooit een kaart zijn die de actieve speler reeds heeft gekozen. Alle spelers draaien nu tegelijk de kaarten om.
  3. Actieve speler kiest nu een tweede kaart en legt deze open naast de eerste. Mag een kaart zijn die al door medespelers is gespeeld.
  4. Iedere medespeler kiest nu een tweede kaart uit en legt deze gedekt voor zich neer. Let op: mag wederom niet een kaart zijn die nu of eerder door de actieve speler gekozen is. Alle spelers draaien nu tegelijk de kaarten om.
  5. Actieve speler mag nu kiezen: nog een derde (tevens laatste) kaart kiezen (conform bovenstaande regels; ook de andere spelers moeten nu weer kiezen) of direct ruilen met één van de andere spelers.
  6. Actieve speler moet nu ruilen met medespeler (medespeler mag ruil nooit weigeren). Alle opengelegde kaarten van beide spelers worden tegen elkaar geruild. Actieve speler neemt de nieuwe kaarten op handen. Handel is daarmee voor hem afgelopen.
  7. Speler die heeft geruild met de actieve speler heeft twee mogelijkheden: neemt nieuwe kaarten op handen en beëindigt daarmee zijn handel of hij laat de kaarten voor zich liggen en blijft meedoen aan handelsfase.
  8. Linkerbuurman van actieve speler zet handel voort. Hij mag eigen kaarten weer op handen nemen en afzien van handel of kaarten ruilen met een medespeler die nog kaarten voor zich heeft liggen. Bij ruil: kaarten op handen nemen.
  9. In richting van klok volgen de spelers die nog kaarten hebben. Zij hebben wederom de keuze om kaarten op handen te nemen of te ruilen met overgebleven speler.
  10. Handelsfase eindigt als één of niemand meer kaarten voor zich heeft. Indien overgebleven speler nog kaarten heeft liggen: weer op handen nemen.
  Bonuskaarten worden bij het handelen als gewone kaarten gespeeld. Een speler kan gedwongen zijn om een bonuskaart in bod op te nemen, als hij geen andere speelbare kaart heeft. Als actieve speler een bonuskaart speelt, mogen andere spelers dezelfde soort niet meer spelen. Wat te doen als een speler geen kaarten kan spelen die nog niet door actieve speler zijn uitgelegd? In dat zeldzame geval toont de speler de handkaarten aan actieve speler, neemt zijn handkaarten en la eerder opengelegde kaarten terug op handen; handelsfase is voor hem afgelopen.
  Tip: situatie op bord verraadt welke planeetkaarten de actieve speler eventueel zou willen hebben. Als men in zijn bod geïnteresseerd is, kan het slim zijn om de betreffende kaarten te spelen, zodat de ruil tot stand komt.
 4. Actiefase: wordt begonnen door actieve speler. Deze mag maximaal drie van de volgende acties in willekeurige volgorde uitvoeren. Dat mag ook meerdere malen dezelfde actie zijn. De andere spelers volgen in de richting van de klok. Iedere niet actie speler mag maar twee acties uitvoeren, eventueel twee dezelfde.
  1. Planeetkaarten ruilen: speler legt 1 of 2 handkaarten op open aflegstapel en trekt hetzelfde aantal kaarten van gedekte stapel.
  2. Ruimtestations inzetten: speler speelt set van minstens drie, maar maximaal zeven kaarten van dezelfde planeet. Hij deelt het aantal gespeelde kaarten door twee en
   verplaatst het berekende aantal stations van de aarde naar de betreffende planeet. Halve waarden worden naar beneden afgerond. Speler die een set speet, is niet gedwongen om stations te plaatsen: mag ook minder of helemaal geen stations plaatsen. Denk aan bonuskaarten regel!
  3. Handelscentrum vestigen: speler moet minstens 1 station op de betreffende planeet bezitten om te proberen om een handelscentrum op een satelliet te vestigen.
   1. Speler speelt een set van drie of meer kaarten van dezelfde planeet en krijgt planetenring (denk aan bonuskaartenregel!). Aantal kaarten in de set wordt gedeeld door twee en naar beneden afgerond. Dit is aantal pogingen dat speler mag doen om handelscentrum te vestigen.
   2. Speler plaatst de planetenring op alle stations die zich op dat moment op de planeet bevinden. Reeds neergezette handelscentra doen niet mee. Speler schudt met vinger op poortje. Na het schudden sleept men de ring over het bord, zodat uit het poortje een station te voorschijn komt.
   3. Als een station van de eigen kleur verschijnt, legt speler deze op de meest waardevolle beschikbare satelliet in die dampkring. Daarmee is een handelscentrum gevestigd. Eventuele niet benutte pogingen vervallen. Actie is beëindigd. Als station van een andere kleur verschijnt, wordt dit station op de aarde geplaatst. Heeft speler nog pogingen over, schuift hij de ring verder tot er weer een station verschijnt. Er wordt idem gehandeld aan bovenstaande.
    Als alle satellieten van een planeet met handelscentra zijn bezet, blijven de daarbij horende planeetkaarten in het spel. Er kan gewoon mee gehandeld worden. Deze kaarten kan men gebruiken om ruimteschepen of techniek verder te ontwikkelen. Bovendien kan men er nog bonuskaarten mee verdienen.
  4. Ruimteschipontwikkeling: Alle spelers starten in meest linkse vak van ruimteschipontwikkeling. Spelers mogen dan maximaal 9 kaarten op hand houden. Door het spelen van een set van het aangegeven aantal gelijke planeetkaarten (3, 4 of 6), waaronder eventueel bonuskaarten, mag een speler zijn markeringsstation naar het volgende vak doorschuiven. Let op: er mogen geen fasen overgeslagen worden!
  5. Technologische ontwikkeling: Alle spelers starten in meest linkse vak van technologische ontwikkeling.
   1. Door het spelen van set van 3 gelijke planeetkaarten (waaronder evt. bonuskaarten) schuift speler markeringsstation een vak verder. Voortaan mag deze speler in de handelsfase maximaal 4 kaarten aan zijn medespelers aanbeiden. Medespelers moeten dan ook een vierde kaart bieden.
   2. Door het spelen van 4 gelijke planeetkaarten schuift speler markeringsstation nog een vak verder. Voortaan mag de speler bij de actie ‘planeetkaarten ruilen’ maximaal 3 kaarten ruilen.
   3. Door het spelen van 5 gelijke planeetkaarten schuift speler markeringsstation naar het laatste vak. Voortaan mag speler bij actie ‘nieuwe stations inzetten’ en ‘handelscentra oprichten’ halve waarden naar boven afronden.
   Let op: er mogen geen fasen overgeslagen worden! Eerder bereikte technologieën blijven wél geldig!

Einde van het spel
Spel is afgelopen als van drie planeten alle satellieten bebouwd zijn. Lopende ronde wordt nog uitgespeeld, zodat iedere speler zijn acties nog kan uitvoeren. Puntentelling is als volgt:
 1. Punten waarden van al zijn handelscentra op satellieten worden opgeteld.
 2. 1 punt voor elk ruimtestation op aarde.
 3. Puntenwaarde van de bereikte technologische ontwikkelingsfase.
 4. Puntenwaarde van de bonuskaarten op handen.
  Speler met hoogste totaal wint. Bij gelijke stand: speler met hoogste technologische ontwikkeling. Is dat ook gelijk, dan speler met het grootste ruimteschip.

 


Dit artikel is geprint van Bordspelmania
https://www.bordspelmania.eu

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/